L’Autcat denuncia reclamacions injustes de quotes a treballadors en baixa per ILT: Falta de sensibilitat i dubtosa legalitat

Entrada publicada el 02/10/2023

Terrassa, 29 de setembre de 2023. L’Autcat – Organització d’Autònoms de Catalunya ha emès una denúncia en relació amb les pràctiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que està afectant negativament els treballadors autònoms de tot el país.

El Sr. Enric Rius Macias, president d’Autcat, ha escrit al Sr. José Luis Escrivá Belmonte, ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, per exposar una qüestió d’interès crític per als treballadors autònoms. En la seva carta, l’Autcat posa de manifest la seva preocupació pel recent requeriment emès per la Seguretat Social, que exigeix el pagament de quotes que anteriorment havien estat cobertes per mútues col·laboradores durant baixes per Incapacitat Laboral Temporal que van ocórrer entre els anys 2019 i 2021.

Aquesta situació planteja diverses inquietuds:

  1. Manca de claredat en la regulació: Les normatives actuals i les diferents interpretacions sobre els requisits i obligacions dels treballadors autònoms poden concluir a situacions confuses i injustes com aquesta.
  2. Càrregues econòmiques addicionals: Aquests treballadors autònoms es veuran ara obligats a fer front pagament que no havien previst ni contemplat, el que pot tenir un impacte significatiu en les seves finances personals i empresarials.
  3. Manca de suport per als autònoms: En moments de dificultat, com la incapacitat temporal, és essencial que els treballadors autònoms rebin el suport adequat per part del sistema de seguretat social i no hagin de suportat càrregues addicionals injustes.
  4. Complexitat administrativa: Aquesta situació posa de manifest la necessitat d’una revisió de la complexitat administrativa que envolta les cotitzacions dels autònoms, amb l’objectiu d’assegurar que els procediments siguin clars i justos.
  5. Manca de sensibilitat: És especialment preocupant que aquesta situació hagi sorgit durant el període de la pandèmia de la COVID-19, quan molts autònoms ja han estat sotmesos a pressions addicionals. La manca de sensibilitat en aquest context agreuja encara més la injusticia de la situació.
  6. Poca comprensió: No és comprensible per un autònom que es vinculi el cessament d’activitat amb una baixa per ILT: És important destacar que molts autònoms no comprenen per què es vincula el cessament de l’activitat amb una baixa per incapacitat temporal, ja que aquests conceptes poden ser totalment diferents i no estan necessàriament relacionats.

Aquest cas posa de manifest la necessitat d’una revisió integral del sistema de cotitzacions i de suport a les persones treballadores autònomes al nostre país. A mesura que els autònoms continuen sent una part fonamental de l’economia i la força laboral, és crucial que les normatives i les pràctiques siguin justes i adequades a les seves necessitats particulars.

En vista d’aquestes preocupacions, l’Autcat demana una revisió urgent d’aquest cas i de la normativa que el regeix per garantir que els treballadors autònoms no siguin injustament afectats. També sol·licita una millora en la comunicació i la transparència en aquests processos per evitar situacions semblants en el futur.

L’Autcat està compromesa en defensar els drets i interessos de les persones treballadores autònomes, i estarà atenta a com es tracta aquesta qüestió. Es demana una resposta positiva en aquesta important qüestió que afecta a molts dels associats de l’organització.

Enllaç presentació Pla de pensions: Nou Pla de Pensions per a Autònoms | Pla Autcat Futur Autònoms – YouTube

Patrocina: Caixa d’Enginyers

Amb el suport del: Departament d’empresa i Treball