Presentació dels informes en clau de gènere

Entrada publicada el 15/12/2023

L’Autcat ha promogut l’elaboració de dos informes amb l’objectiu de crear un primer document que s’aproximi al col·lectiu professional de les persones autònomes des d’una perspectiva de gènere.

Informes complets:
La perspectiva de gènere en el col·lectiu de les persones treballadores autònomes

Organització del temps de treball i corresponsabilitat en les persones treballadores autònomes

  • Marta Sánchez: “per poder plantejar mesures i propostes de millora adaptades a l’heterogeneïtat amb què es desenvolupa el nostre col·lectiu, necessitàvem un punt de partida, una radiografia actual del teixit autònom que, sobretot, ens permetés analitzar-lo des d’una perspectiva de gènere”.  

  • “Penseu que les accions per l’impuls de la conciliació vigents com la flexibilitat en l’entrada i la sortida del lloc de treball, les bosses d’hores, la implantació de les tasques per objectius o l’adaptació dels torns de treball no són aplicables al col·lectiu d’autònoms. Només tenen sentit per als treballadors i treballadores per compte d’altre”.  

  • A Catalunya, malgrat que en els darrers 10 anys el percentatge de dones autònomes ha crescut un 11,8%, davant d’un 4,1% en el cas dels homes, el col·lectiu autònom continua format majoritàriament per homes (63,1%) i l’estudi posa de manifest que la bretxa econòmica de gènere també és present en el col·lectiu d’autònoms.

El passat 14 de desembre, en col·laboració amb la Fundació Cecot Persona i Treball, vam presentar dos informes crucials que revelen una visió detallada sobre les disparitats en el col·lectiu de persones treballadores autònomes des de la perspectiva de gènere. Aquesta iniciativa no només destaca les diferències, sinó que ofereix estratègies concretes per millorar la igualtat i fomentar la corresponsabilitat en el seu dia a dia.

El primer informe, “La perspectiva de gènere en el col·lectiu de les persones treballadores autònomes“, revela un augment notable en el nombre de dones autònomes, especialment a Catalunya i Espanya, superant en percentatge als homes autònoms. Aquest augment es concentra principalment en el sector serveis per a les dones, mentre que els homes s’orienten cap a sectors més variats. Tot i això, es destaquen discrepàncies evidents en termes d’ingressos, amb les dones percebent ingressos més baixos i una presència més marcada dels homes en sectors com la construcció i l’agricultura.

El segon informe, “Organització del temps de treball i corresponsabilitat en les persones treballadores autònomes“, aborda la manca de flexibilitat en els horaris i les dificultats per equilibrar la vida laboral i personal en el col·lectiu autònom. Especialment, es posa en relleu la pressió addicional que pateixen les dones, amb sacrificis notoris en temps personal i familiar.

Les estratègies proposades inclouen el desenvolupament de competències clau com la resiliència, l’ús de suports interns i externs, així com la necessitat de marcar reptes motivadors. S’insisteix en la importància de la planificació, la gestió dels límits personals i la sol·licitud d’ajuda en el cas dels nous autònoms.

S’assenyala la necessitat urgent d’una reducció de la càrrega burocràtica i fiscal de l’Administració, una millora en la formació i divulgació d’informació sobre el treball autònom i una major tasca en la millora de la conciliació entre els gèneres.

Aquest conjunt d’informes exposa una realitat complexa i heterogènia entre els professionals autònoms, posant de manifest la necessitat de reconèixer les diferències de gènere, millorar les condicions laborals i promoure la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit.

Llegiu la nota de premsa de la Cecot: El percentatge de dones autònomes creix un 11,8% a Catalunya els darrers deu anys i el 85% situen principalment la seva activitat professional en el sector dels serveis – CECOT