TEMPS DE FER BALANÇ I PLANIFICAR EL TEU FUTUR: Guia per a Autònoms

Entrada publicada el 19/12/2023

Accedeix a la guia: És temps de fer balanç de l’any 2023 i planificar l’any 2024

És important actualitzar la informació referent a les cotitzacions dels autònoms en vista dels recents desenvolupaments legals que podrien afectar directament el futur financer. Recentment, s’han plantejat interrogants sobre l’aplicació de l’increment del 8,6% a les bases de cotització dels autònoms per al 2024.

Segons la interpretació actual de les disposicions legals vigents, sorgeix una incertesa sobre si aquest augment s’aplicarà automàticament o si les noves taules del 2024 justifiquen aquesta aplicació uniforme. La congelació de les bases màximes i els increments selectius en les mínimes generen dubtes sobre aquesta decisió.

En vista d’aquesta incertesa, des de l’AUCAT es recomana precaució. És crucial considerar la desactivació de l’increment automàtic de les bases de cotització o sol·licitar canvis basats en les previsions individuals de rendiments per al 2024. Aquesta mesura permetria als autònoms adaptar les seves cotitzacions a les seves projeccions personals, minimitzant el risc de despeses innecessàries.

Això implica la necessitat d’una revisió constant i una adaptació de les bases de cotització segons les previsions individuals de guanys. És fonamental garantir que cada autònom estigui assessorat i prengui decisions informades per afrontar amb èxit els reptes futurs. Aquesta informació actualitzada ofereix una perspectiva clara per als autònoms durant aquest període de revisió i planificació, oferint una visió més completa sobre com gestionar els canvis imminents en la cotització i el seu impacte en el futur econòmic de cadascú.

En aquest moment de transició cap a un nou any, és essencial per nosaltres autònoms fer un balanç exhaustiu de què ha estat el 2023 i, al mateix temps, preparar-nos per afrontar els reptes que el 2024 ens pot presentar. Després de les recents transformacions en el sistema de cotització de la Seguretat Social, és més que necessari revisar amb detall les cotitzacions realitzades i projectar la nostra protecció per a l’any vinent.

Aquest document adjunt s’ha creat amb la intenció de proporcionar una guia completa i detallada per als autònoms. Explora les bases de cotització utilitzades durant el 2023 i com s’han determinat les quotes abonades, destacant els ajustos previsibles d’acord amb els rendiments nets obtinguts en les diverses activitats econòmiques.

A més, presenta una visió clara de les possibles situacions en les quals els autònoms podrien trobar-se en la regularització de les seves bases de cotització, oferint estratègies i orientació sobre com abordar cadascuna d’aquestes opcions de manera efectiva.

Entendre aquestes dinàmiques és clau per a la presa de decisions informades. El document ajuda a preveure possibles ajustos en les cotitzacions i a avaluar com aquests poden afectar les prestacions futures, oferint eines i consells pràctics per gestionar amb èxit aquests canvis.

Aquesta guia pretén ser una eina útil per a autònoms en aquest moment de revisió i planificació, oferint una visió holística de com els moviments actuals poden impactar el futur econòmic i professional de cada individu.

Patrocina: Caixa d’Enginyers
Amb el suport del: Departament d’Empresa i Treball