Informe sobre Conciliació Laboral per a Professionals Autònoms

Entrada publicada el 07/02/2024

Introducció: L’equilibri entre la vida laboral i personal és un desafiament constant per als professionals autònoms. A través del nostre últim informe, hem explorat les estratègies clau i les conclusions rellevants per millorar aquest equilibri i promoure el benestar en aquest col·lectiu.

Dades rellevants:

  • El 75% dels professionals autònoms dediquen una quantitat considerable de temps a l’àmbit laboral, sacrificant el temps personal i familiar.
  • La flexibilitat horària i la planificació són claus per afrontar les càrregues de treball i mantenir un equilibri saludable.
  • La conciliació laboral i personal és un repte major per a les dones autònomes, que s’enfronten a pressions addicionals i a una menor disponibilitat de temps per a tasques domèstiques i de cura.

Reflexions i Conclusions:

  • És imprescindible reconèixer les necessitats personals i establir límits clars entre les responsabilitats laborals i familiars.
  • La corresponsabilitat en la llar és fonamental per a una veritable conciliació entre la vida laboral i personal.
  • Millorar l’acompanyament i la formació per als autònoms, així com simplificar la burocràcia i les obligacions administratives, pot contribuir a una millor gestió del temps i una major qualitat de vida.

Consulta l’informe complet aquí: