Evitem els Accidents Laborals per Caiguda d’Altura

Entrada publicada el 27/02/2023

Cada cop són més freqüents les intervencions en les cobertes d’edificis. La instal·lació d’equips de climatització, antenes i intervencions destinades a reduir la demanda energètica de l’edifici, així com obres de rehabilitació i millora en cobertes i patis, cobertes verdes i la creixent demanda d’instal·lacions d’energia solar, en són alguns exemples.

Aquestes intervencions suposen uns increments dels treballs en altura.

Les caigudes d’altura, i especialment les caigudes des de les cobertes dels edificis (teulades, celoberts i terrats), són una de les principals causes d’accidents de treball greus i mortals que tenen lloc a Catalunya.

Per aquest motiu, l’ICSSL, va endegar, a finals de l’any passat una campanya adreçada a tots els agents que intervenen en aquest tipus de treballs: persones i usuàries dels edificis; personal tècnic que defineix la intervenció, personal tècnic d’obra i personal tècnic de prevenció; empreses instal·ladores i persones treballadores autònomes que assumeixen els treballs, i persones treballadores que el realitzen.

Per impulsar aquesta acció de sensibilització, conjuntament amb els materials elaborats (vídeos i guies), l’ICSSL va organitzar aquesta jornada, el passat 7 de març, on es volia donar veu a tots els agents involucrats, amb l’objectiu que es prengués consciència, des del seu disseny fins a la seva realització i manteniment posterior.

Enllaç presentació Pla de pensions: Nou Pla de Pensions per a Autònoms | Pla Autcat Futur Autònoms – YouTube

Patrocina: Caixa d’Enginyers

Amb el suport del: Departament d’empresa i Treball