Hisenda estudia un règim per a eliminar l’IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros a l’any

Entrada publicada el 30/03/2023

La directora del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Tributària va avançar que Hisenda està estudiant amb les organitzacions d’autònoms un nou règim pel qual els petits negocis podrien quedar alliberats de declarar l’IVA.

L’Agència Tributària està treballant amb les organitzacions d’autònoms per a posar en marxa un nou règim fiscal que permetria a milers d’autònoms quedar al marge de l’IVA i no haver de presentar les seves autoliquidacions trimestrals. La idea que s’està estudiant és que tots els treballadors per compte propi que facturin menys de 85.000 euros (100.000 euros sense estar en activitats intracomunitàries) només hagin de presentar una declaració anual de les seves vendes per a demostrar que compleixen els límits per a no estar subjectes a aquest impost indirecte.

Aquesta reforma va ser avançada per Rosa Prieto, directora del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Tributària, durant el segon dia de celebració de l’IV fòrum d’Emprenedors i Autònoms que organitza la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA). Durant l’esdeveniment van intervenir també diferents experts convidats com l’advocat fiscalista Javier Martín o la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, que han format part d’una taula creada per l’Agència Tributària per a dissenyar diferents aspectes del sistema tributari dels autònoms entre els quals també es troba el sistema de mòduls o el que es coneix com a règim franquiciat de l’IVA per als petits negocis i professionals.

Segons va explicar la directora del Departament de Gestió Tributària de la AEAT, Espanya seria ara mateix l’únic país que no compta amb el règim franquiciat d’IVA i “és cert que podria ser una manera d’arribar a un règim més just”. En aquest moment, hi ha un grup de treball, en el qual participen LLIGA i CEOE, i que està estudiant les possibilitats d’implantar aquest sistema de cara a transposar la directiva de la UE que exigeix la seva posada en marxa. “Les seves característiques pròpies, que permeti la directiva d’IVA, s’hauran de definir encara, però ja hi ha unanimitat a arribar a aquest règim de franquícia“, va assegurar la representant de l’Agència Tributària.

Cal recordar que, avui dia, l’IVA no és un impost que hagin de pagar els empresaris, ja que són només mers transmissors: abonen l’impost quan realitzen una despesa per al seu negoci i el reben quan efectuen una venda. No obstant això, haver de liquidar el tribut trimestralment per a rendir comptes amb Hisenda suposa una gran càrrega administrativa per als negocis més petits que l’Agència Tributària i les organitzacions representatives del col·lectiu busquen simplificar. La idea del règim de franquícies que ja s’està duent a terme en la resta de països de la Unió Europea seria simplificar el sistema i apartar als petits empresaris d’aquesta obligació de declarar l’IVA pel qual ja no haurien d’incloure aquest impost en les seves factures.

Els autònoms que facturin menys de 85.000 euros podrien deixar de presentar l’IVA trimestral

De moment, i a costa de conèixer més detalls, la vicepresidenta de ATA, una de les organitzacions que ha estat present en aquesta taula de treball va avançar algunes de les característiques principals que tindria aquest nou règim de franquícia que podria substituir pròximament als mòduls en IVA. “L’IVA franquiciat seria l’exempció d’IVA per a les persones físiques que facturin menys de 85.000 euros o fins a 100.000 en el cas d’operacions intracomunitàries. Però el més beneficiós seria la simplificació i exempció d’obligacions formals que tindria la implantació d’aquest nou sistema”, va apuntar Celia Ferrero.

Segons les últimes dades disponibles de l’Agència Tributària -corresponents a 2019- que es van lliurar al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a l’elaboració de la proposta de cotització per rendiments reals dels autònoms, aquest any hi havia més de dos milions de treballadors per compte propi amb uns beneficis inferiors als 1.125 euros al mes, o 13.500 euros a l’any -l’SMI de 2022-. Encara que aquestes xifres es refereixen a rendiments nets i no a facturació, en qualsevol cas, és probable que en aquells dies, com a mínim, dos de cada tres treballadors per compte propi espanyols estiguessin dins del llindar per a poder acollir-se al nou règim de franquícies d’IVA.

Presentar l’IVA només una vegada a l’any i no haver de guardar factures

La posada en marxa del nou règim suposaria diversos avantatges per als autònoms que puguin acollir-se a ell. La idea seria rendir comptes amb Hisenda una sola vegada a l’any, perquè l’Agència Tributària pugui comprovar que els treballadors per compte propi compleixen amb els límits per a seguir en el sistema, a través “una sola radiografia al gener, en comptes de liquidar cada trimestre. Sobretot perquè tant l’IVA franquiciat, com la factura electrònica permetran subministrar molta informació a l’AEAT, Per tant, l’Administració podrà proveir més serveis, llibres registro, que ens podran ajudar a fer menys tràmits”, va apuntar la vicepresidenta d’ATA, Celia Ferrero.

Un altre dels beneficis més ressenyables del sistema en el qual s’està treballant seria que no se suporta ni repercuteix l’IVA. Això significa que no caldrà guardar les factures de cara a aquest impost, ja que no hi hauria despeses deduïbles en aquest tribut per als beneficiaris del règim de franquícies.
El règim de franquícies beneficiarà més als autònoms que tenen menys despeses

En el mateix sentit, l’advocat tributari Javier Martín, de FyJ Martín advocats, un altre dels intervinents en l’IV Fòrum d’ATA, va apuntar que els beneficis d’aquest règim de franquícies dependran del tipus d’empresa que tingui cada autònom. “Si tens una activitat amb molt poc IVA suportat interessa molt el règim de franquícia, perquè no haurà de repercutir ni tampoc podrà deduir. Si tens molt IVA suportat, el règim pot ser que no interessi. En tot cas, a una gran majoria sí que els serà beneficiós”.

A més, una qüestió important és que aquest sistema és “un règim neutral per a qui rep la factura. El règim de criteri de caixa en IVA que es va incorporar a petició dels autònoms tenia el problema que el que rep la factura no la hi pot deduir fins que no la paguen, i això complica molt la gestió merament econòmica d’un negoci. Per contra, el règim de franquícia és molt senzill: el franquiciat tindrà un número NIF IVA que permetrà al client identificar que es pot admetre la factura sense cap problema, i aquesta persona quedarà al marge de l’IVA”, va assegurar l’advocat tributari.

Una transició cap a l’eliminació del sistema de tributació per mòduls

Segons va explicar la directora de gestió tributària de l’AEAT, Rosa Prieto, el mapa dels autònoms en l’àmbit estatal es podria dividir en dues parts: aquells que estan tributant ara mateix en estimació objectiva i els que estan estimació directa. En l’objectiva caldria dividir-ho entre altres dues: els agricultors, que serien entorn de 900.000 que presenten declaració de la RENDA en aquest règim i al voltant de 355.000 en 2021 que presenten RENDA en l’objectiva i no són agricultors.

Des de 2017 a 2021 va haver-hi una disminució de contribuents en el règim d’estimació objectiva o per mòduls. En estimació objectiva normal –no agricultura- es va reduir la xifra d’autònoms entorn d’un 10%. En paral·lel va augmentant el nombre d’autònoms que tributen en estimació directa simplificada, que és majoritari, entorn d’1,7 milions. En estimació directa no arriba a 170.000, ja que cal tenir més de 600.000.
En la taula de treball per a la futura reforma fiscal que afectarà els autònoms no sols s’ha tractat la posada en marxa del règim de franquícies, sinó també l’eliminació del sistema de mòduls en IRPF. Segons va explicar la directora de gestió tributària, Rosa Prieto, “és un repte veure què es fa en els anys següents, però sí que ens sembla interessant fer una transició a altres règims, perquè el de mòduls ara mateix és una anomalia. En IVA caldria passar al règim de franquícies i en RENDA caldria passar a l’estimació directa simplificada o normal”.

Les negociacions per a aquest trànsit estarien centrades ara mateix a fer que el pas de mòduls a estimació directa sigui el menys perjudicial per als autònoms, especialment d’alguns sectors com el transport. Ara mateix, hi ha diverses comunitats com País Basc i Navarra que ja han fet aquesta transició i que estarien servint com a referència. En el seu cas, el que es va fer va ser establir un sistema d’estimació directa ‘especial’ per a algunes activitats com l’agricultura o el transport on puguin deduir-se de manera fixa fins més d’un 35 o 40% dels seus ingressos.
En aquest sentit, la vicepresidenta d’ATA va explicar que l'”objectivació de les despeses deduïbles”, seria una de les claus per a poder transitar dels mòduls a l’estimació directa en IRPF sense que això afecti milers d’autònoms modulars. Segons Celia Ferrero, “una part essencial seria establir una unitat de criteri en la Inspecció, que s’estableixin uns percentatges o quanties deduïbles per a cada despesa i que no faci falta justificar-los. 

Enllaç presentació Pla de pensions: Nou Pla de Pensions per a Autònoms | Pla Autcat Futur Autònoms – YouTube

Patrocina: Caixa d’Enginyers

Amb el suport del: Departament d’empresa i Treball