Enric Rius: “Els autònoms mereixen un producte dissenyat per a ells, garantint una jubilació digna”

Entrada publicada el 26/07/2023

Enric Rius és un professional altament qualificat en Ciències Econòmiques i Empresarials amb àmplia experiència com Censor Jurat de Comptes i assessor fiscal. Ocupa el càrrec de Responsable Financer i Fiscal a la Cecot i és president de l’Autcat, Organització d’Autònoms de Catalunya. És membre de diverses associacions professionals i participa activament en entitats com el Grup d’Estudis fiscals de Foment del Treball i la Comissió fiscal de la CEOE.

Entrevista amb Enric Rius sobre el Pla Autcat Futur Autònoms:

Què fa del “Pla Autcat Futur Autònoms” una novetat i una oportunitat interessant per als autònoms en termes d’estalvi i planificació financera?

Sempre ha preocupat als autònoms la situació en la qual es trobaran en arribar a l’edat de jubilació, ja que aspiren a mantenir el mateix nivell d’ingressos que tenien quan eren actius. A més de la pensió pública que prové de les cotitzacions, és imprescindible disposar d’un estalvi adequat, i el Pla de Pensions esdevé una eina molt eficient en aquest sentit. Fins ara, la normativa havia limitat les aportacions individuals als Plans de Pensions a 1.500 euros anuals, però ara s’han creat noves oportunitats amb els Plans de Pensions promoguts per associacions d’autònoms, destinats exclusivament per a ells, en els quals es poden fer aportacions addicionals de fins a 4.250 euros anuals, a més dels ja esmentats.

Com es pot combinar el “Pla Autcat Futur Autònoms” amb el nou règim de cotitzacions per als autònoms i quins avantatges en resulten per als treballadors autònoms?

Com ja he esmentat, aquest sistema és complementari. El problema és que fins ara, el 80% dels autònoms han cotitzat per la base mínima, sigui perquè és costós o per la desconfiança envers el sistema públic. Amb la reforma actual, encara que les cotitzacions augmentin per ajustar-se als ingressos reals dels autònoms, es tardarà un temps considerable fins que això es reflecteixi en el càlcul de les pensions. Això significa que hi ha un gran nombre d’autònoms que necessitaran complementar la seva pensió pública per assegurar-se una jubilació digna.

Davant d’un sistema públic i un altre privat, aquests dos es complementen i són compatibles. La clau és estimar quina pensió pública rebrem d’acord amb el nostre historial de cotitzacions i, a partir d’aquesta informació, decidir quin estalvi ens convé fer per a la nostra jubilació.

Quins són els impactes fiscals més rellevants que els autònoms han de tenir en compte en relació amb la participació en el “Pla Autcat Futur Autònoms” i com pot influir això en la seva càrrega tributària global?

Les aportacions que realitzem al Pla de Pensions són deduïbles de la base imposable de la nostra declaració d’IRPF. Això significa que la quantitat de la deducció dependrà del nostre tipus impositiu, que es calcula segons els nostres ingressos. Per exemple, si el tipus impositiu és del 30%, fer una aportació de 4.000 euros a l’any ens permetrà estalviar 1.200 euros en la declaració de renda. Si el nostre tipus impositiu és del 40%, la deducció seria de 1.600 euros. Aquesta reducció és un benefici immediat que s’aplica directament a les nostres taxes, i s’afegeix als rendiments generats per l’operació d’estalvi en conjunt.

Quina és la importància de considerar el “Pla Autcat Futur Autònoms” com a instrument d’estalvi i protecció financera per als autònoms, especialment en un context de canvis normatius i requisits de cotització en evolució?

És crucial tenir en compte diverses raons que fan que aquest Pla sigui essencial per als autònoms. En primer lloc, la confiança que aporta ser promogut i “controlat” per una entitat com l’AUTCAT. En segon lloc, la selecció d’una entitat gestora com la Caixa d’Enginyers, que és sense ànim de lucre i garanteix la solvència i inversions alineades amb una filosofia responsable, sense suportar empreses bèl·liques o no sostenibles. I, en tercer lloc, els autònoms mereixen tenir un producte pensat específicament per a ells, que els asseguri una expectativa de jubilació digna.

Cada autònom decideix com construir la seva pròpia jubilació segons les seves possibilitats i voluntat. És la seva pròpia aportació la que garantirà la seva futura jubilació. Com autònoms, ja estem acostumats a assumir la responsabilitat del nostre futur, i aquest Pla ens permet continuar fent-ho amb confiança.

“El Pla Autcat Futur Autònoms és una eina essencial per als autònoms, assegurant una expectativa de jubilació digna.”

Més informació sobre el pla de pensions:

Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS (caixaenginyers.com)

Pla Autcat Futur Autònoms – Autcat

Enllaç presentació Pla de pensions: Nou Pla de Pensions per a Autònoms | Pla Autcat Futur Autònoms – YouTube

Patrocina: Caixa d’Enginyers

Amb el suport del: Departament d’empresa i Treball