Evolució del Treball Autònom a Catalunya

Entrada publicada el 05/10/2023

A juny de 2023, Catalunya compta amb un total de 563.168 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social. D’aquesta xifra, gairebé el 60% corresponen a autònoms persones físiques (334.139 afiliacions).

En termes trimestrals, les afiliacions per compte propi han crescut un 0,9%, amb destacades alces en els familiars col·laboradors, el grup “altres,” i els membres d’òrgans d’administració de societats.

L’evolució anual mostra un lleu augment del 0,1% en les afiliacions per compte propi, després de tres trimestres de descens. Destaquen els increments en el grup “altres” (7,1%) i en els membres d’òrgans d’administració de societats (4%).

Cal notar que, en comparació amb el treball assalariat, el creixement del treball autònom a Catalunya és més modest (+0,1% vs. +3%). Aquestes xifres mostren la importància i la dinàmica del sector del treball autònom a Catalunya.

Font: Ministeri de Treball i Economia Social a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

https://autcat.cat/wp-content/uploads/2023/11/Evolucio-i-perfil-de-treball-autonom.pdf

Enllaç presentació Pla de pensions: Nou Pla de Pensions per a Autònoms | Pla Autcat Futur Autònoms – YouTube

Patrocina: Caixa d’Enginyers

Amb el suport del: Departament d’empresa i Treball