Perspectives i Reptes dels Autònoms a Catalunya: Anàlisi de la Cecot 2023 i Mirada Cap al 2024

Entrada publicada el 16/01/2024

Font: Diari de Terrassa
Ahir, 15 de gener del 2024, la Cecot va celebrar la seva trobada anual amb els mitjans de comunicació, proporcionant una completa valoració dels esdeveniments del 2023 i destacant les principals metes per al 2024. Durant aquesta reunió, els representants de la patronal catalana van compartir una anàlisi detallada dels fets més rellevants de l’any anterior i van exposar amb claredat les prioritats que guiaran les seves accions en aquest nou període.

La participació de Marta Sánchez, membre de la junta d’Autcat – Organització d’Autònoms de Catalunya, va oferir una anàlisi minuciosa de la situació dels autònoms durant el 2023 i els reptes que hauran d’afrontar en el 2024. Amb el primer any d’implementació del nou sistema de cotització com a context, Sánchez va destacar la implementació dels nous Plans de Pensions d’Ocupació Simplificats per Autònoms. A més, va assenyalar qüestions rellevants que han intensificat la pressió sobre aquest col·lectiu.

Amb una perspectiva de gènere, va subratllar que un 15% de les dones autònomes es troben en una franja salarial entre 670 i 1.500 €, ressaltant la necessitat d’una atenció especial en la legislació i la reducció de càrregues administratives excessives.

Quant als reptes de l’any 2024, Marta Sánchez va posar en relleu la importància del procés i seguiment de les regularitzacions de les cotitzacions dels autònoms. Des d’Autcat, es reivindica la inclusió de la perspectiva de gènere i la reforma de la tributació dels autònoms, subratllant la necessitat de tenir en compte les particularitats d’aquest col·lectiu en la presa de decisions legislatives.

Pel que fa al balanç econòmic del 2023, Xavier Panés, president de la Cecot, va assenyalar que, malgrat un tancament d’exercici més positiu del que s’esperava inicialment, es va evidenciar una desacceleració de l’activitat empresarial que es preveu que afecti especialment els autònoms, microempreses i pimes. Aquest impacte negatiu és més acusat donat que aquestes entitats tenen menys marge de resiliència econòmica per fer front als efectes econòmics sobrevinguts, com les crisis sanitàries, els increments de matèries primeres i de l’energia. Així, la situació dels autònoms i petites empreses es converteix en un dels aspectes més crítics a abordar en la reactivació econòmica.

Més informació: La Cecot impulsarà un gran pacte nacional per reformar l’administració pública i adaptar-la al segle XXI – CECOT

Font: Diari Món Terrassa