Subvencions del programa TU+1

Entrada publicada el 09/07/2024

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria de subvencions del programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

L’ajut va dirigit a:

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

L’import de l’ajut per l’any 2024 pot arribar fins als 20.850 € per contracte formalitzat a jornada completa. Les persones autònomes han de contractar persones de manera indefinida, durant un període mínim de 18 mesos, i que la persona que es contracti estigui en situació d’atur, inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 5 de juliol fins al 12 de setembre a les 14 h.

Accedeix al web de la subvenció.