Perspectives de Gènere en l’Àmbit dels Treballadors Autònoms: Una Anàlisi Detallada

Entrada publicada el 07/02/2024

A través d’un estudi meticulós, hem explorat les percepcions, els desafiaments i les oportunitats que enfronten les dones i els homes en el seu camí cap a l’autonomia laboral. Aquest informe ofereix una visió detallada de com les dones perceben i experimenten l’emprenedoria, així com les barreres que enfronten en comparació amb els homes.

Dades Rellevants:

  • Desigualtat Econòmica de Gènere: La bretxa econòmica de gènere també és present en el col·lectiu d’autònoms, amb les dones percebent menys ingressos que els homes.
  • Manca de Coneixement sobre Ajuts Disponibles: Tant homes com dones mostren un baix coneixement dels programes i serveis disponibles per als treballadors autònoms, la qual cosa pot limitar les seves oportunitats d’accés a ajuts i subvencions crucials.
  • Desigualtats en el Desenvolupament Professional: Les dones enfronten obstacles addicionals en el seu desenvolupament professional, incloent-hi dificultats per accedir a posicions de lideratge, diferències de reconeixement social i salarial, i la conciliació entre la vida laboral i personal.

Conclusions i Reflexions:

  • És essencial treballar per millorar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit dels treballadors autònoms, abordant les barreres específiques que enfronten les dones, com la conciliació entre la vida laboral i personal i les diferències salarials.
  • Augmentar la visibilitat dels programes d’ajuda disponibles i proporcionar una formació específica sobre els passos i requisits per a ser autònom poden ajudar a fomentar l’autonomia laboral, especialment entre les dones i els joves.
  • Continuar investigant i abordant les dinàmiques de gènere en el sector autònom és fonamental per construir un futur més equitatiu i inclusiu per a tots els emprenedors.

Aprofundir en aquestes qüestions pot obrir el camí cap a polítiques i iniciatives més efectives per promoure la igualtat de gènere i l’èxit professional en el món dels treballadors autònoms.

Ja podeu consultar l’informe complet aquí.